Wikiidentity.com-พืชผักสวนครัว
การปลูกพืชผักสวนครัว,สวนเกษตรพอเพียง,พืชผักสวนครัว,การปลูกพืช,การปลูกผัก,,การเกษตรพอเพียง,การปลูกพืชผักสวนครัว,ปลูกผักในบ้าน,ปลูกผักในกระถาง

เทคนิคและวิธีการปลูกผักสวนครัวในกระสอบ

บทความนี้ มีผู้อ่านทั้งหมด 123,552 คน

เทคนิคและวิธีการปลูกผักสวนครัวในกระสอบ

เทคนิคและวิธีการปลูกผักสวนครัวในกระสอบ

การเลือกปลูกผักสวนครัวให้เหมาะกับสภาพพื้นที่อันจำกัดที่มีอยู่รวมถึงผู้ปลูกสามารถนำวัสดุเหลือใช้ภายในครัวเรือน เช่น ถังน้ำที่แตกแล้ว ขวดน้ำ พลาสติก มาดัดแปลงทำเป็นกระถางในการปลูกผักได้ ซึ่งจะช่วยลดปริมาณขยะให้กับโลก ทั้งยังเกาะกระแสช่วยลดโลกร้อน สร้างพื้นที่สีเขียว รวมถึงสุขภาพที่ดีให้กับผู้ปลูกและผู้บริโภค แถมท้ายหากมีความเชี่ยวชาญแล้วก็อาจจะขายสร้างรายได้ให้กับผู้ปลูกด้วย กำไรหลายต่ออย่างนี้ เราๆท่านๆ ที่มีพื้นที่ว่างเปล่าอยู่ใกล้ๆลองหันมาทำสวนครัวกันดูไหม
…..click here to read more

มาทำสวนครัวผักปลอดสารพิษในบ้านแบบกะทัดรัดไม่เปลืองเนื้อที่ประหยัดรายจ่าย

บทความนี้ มีผู้อ่านทั้งหมด 27,306 คน
มาทำสวนครัวผักปลอดสารพิษในบ้านแบบกะทัดรัดไม่เปลืองเนื้อที่ประหยัดรายจ่าย

มาทำสวนครัวผักปลอดสารพิษในบ้านแบบกะทัดรัดไม่เปลืองเนื้อที่ประหยัดรายจ่าย

วันนี้เราขอแนะนำให้ทุกท่านลองมาปลูกผักสวนครัวในกระถางกินเองที่บ้าน เพื่อเป็นการประหยัดรายจ่าย และ ได้กินผักปลอดสารพิษ ที่เราปลูกเอง

การทำสวนในกระถาง หรือกระบะ …..click here to read more

เทคนิคและวิธีการปลูกพืชผักสวนครัวตระกูลโหระพา กะเพรา แมงลัก และตระกูลผักชีฝรั่ง

บทความนี้ มีผู้อ่านทั้งหมด 113,970 คน

พืชผักสวนครัวตระกูลโหระพา กะเพรา แมงลัก และตระกูลผักชีฝรั่ง

ได้แก่ โหระพา กะเพรา แมงลักและผักชีฝรั่ง

– เตรียมดินให้ละเอียด หว่านเมล็ดให้ทั่วแปลง ใช้ฟางกลบ หรือ ปุ๋ยคอกที่ย่อยสลายดี แล้วโรยทับบาง ๆ รดน้ำตามทันทีด้วยบัวรดน้ำตาถี่

– เมล็ดจะงอกเป็นต้นกล้าภายใน 7 วัน

– เมื่อกล้าอายุ 1 เดือน ถอนแยกจัดระยะต้นให้โปร่ง หรือใช้ระยะระหว่างต้น ประมาณ 20-30 เซนติเมตร

– โหระพา กะเพรา แมงลัก เก็บเกี่ยวได้หลังหยอดเมล็ด 45-50 วัน ผักชีฝรั่ง เก็บเกี่ยวได้หลังหยอดเมล็ด 60 วัน

– สำหรับโหระพา กะเพรา และแมงลัก ในระหว่างการเจริญเติบโตให้หมั่นเด็ดดอกทิ้งเพื่อให้ลำต้นและใบเจริญเติบโตได้เต็มที่

– ผักชีฝรั่ง ตัดใบไปรับประทาน เหลือลำต้นทิ้งไว้จะสามารถเจริญเติบโตได้อีก

Page 1 of 4:1 2 3 4 »