Wikiidentity.com-พืชผักสวนครัว

การปลูกพืชผักสวนครัว,สวนเกษตรพอเพียง,พืชผักสวนครัว,การปลูกพืช,การปลูกผัก,,การเกษตรพอเพียง,การปลูกพืชผักสวนครัว,ปลูกผักในบ้าน,ปลูกผักในกระถาง

Wikiidentity.com-พืชผักสวนครัว
 • This is intro header

 • Recent Site Articles

  • เทคนิคและวิธีการปลูกผักสวนครัวในกระสอบ
   by on 24th มีนาคม 2013

   เทคนิคและวิธีการปลูกผักสวนครัวในกระสอบ การเลือกปลูกผักสวนครัวให้เหมาะกับสภาพพื้นที่อันจำกัดที่มีอยู่รวมถึงผู้ปลูกสามารถนำวัสดุเหลือใช้ภายในครัวเรือน เช่น ถังน้ำที่แตกแล้ว ขวดน้ำ พลาสติก มาดัดแปลงทำเป็นกระถางในการปลูกผักได้ ซึ่งจะช่วยลดปริมาณขยะให้กับโลก ทั้งยังเกาะกระแสช่วยลดโลกร้อน สร้างพื้นที่สีเขียว รวมถึงสุขภาพที่ดีให้กับผู้ปลูกและผู้บริโภค แถมท้ายหากมีความเชี่ยวชาญแล้วก็อาจจะขายสร้างรายได้ให้กับผู้ปลูกด้วย กำไรหลายต่ออย่างนี้ เราๆท่านๆ ที่มีพื้นที่ว่างเปล่าอยู่ใกล้ๆลองหันมาทำสวนครัวกันดูไหม การเลือกทำเลในการปลูกผักสวนครัว ก็เลือกปรับตามสภาพพื้นที่ ที่มีอยู่ เช่น ถ้าเป็นบ้านเดี่ยว อาจทำเป็นแปลงลงดินได้เลย แต่หากอาศัยอยู่ตามตึกแถว
   ...Click here to read more »