การปลูกพืชผักสวนครัวแต่ละชนิดตามช่วงเดือน

เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนเมษายน

– ผักชี หอม ผักบุ้งจีน ผักกาดหัว ถั่วฝักยาว แตงกวา มะระ ผักกาดเขียวปลี ผักกวางตุ้ง ผักกาดขาว

เดือนพฤษภาคม – เดือนกรกฎาคม

– ผักคะน้า กุยช่าย บวบเหลี่ยม ข้าวโพดหวาน หอมแดง

เดือนสิงหาคม – เดือนตุลาคม(ปลายฝน)

– ผักชีลาว ผักโขม กุยช่าย ผักกาดขาว ผักกาดหอม พริก มะเขือเปราะ มะเขือยาว

ปลูกได้ทั้งปี

– ผักสวนครัวต่างๆ เช่น ขิง ข่า ตะไคร้ โหระพา แมงลัก ฯลฯ