แนวทางในการเลือกชนิดของผักสวนครัวมาปลูกในบ้าน

แนวทางในการเลือกชนิดของผักสวนครัวมาปลูกในบ้าน

การจะปลูกผักที่บ้าน เราก็ควรศึกษาข้อมูลกันนิดหน่อย ว่าจะปลูกอะไรดี…..
อย่าปลูกสุ่มสี่สุ่มห้า เดี๋ยวจะเหนื่อยแล้วยังไม่ได้ประโยชน์อีก

แนวทางในการเลือกชนิดของผักสวนครัวมาปลูกในบ้าน

Read the rest of this entry »