Wikiidentity.com-พืชผักสวนครัว

การปลูกพืชผักสวนครัว,สวนเกษตรพอเพียง,พืชผักสวนครัว,การปลูกพืช,การปลูกผัก,,การเกษตรพอเพียง,การปลูกพืชผักสวนครัว,ปลูกผักในบ้าน,ปลูกผักในกระถาง

Wikiidentity.com-พืชผักสวนครัว

Archives for พืชผักสวนครัว

เทคนิคและวิธีการปลูกพืชผักสวนครัวตระกูลแตงและตระกูลถั่ว

บทความนี้ มีผู้อ่านทั้งหมด 5,623 คน

พืชผักสวนครัวตระกูลแตงและตระกูลถั่ว

ได้แก่ แตงกวา แตงโม แตงโม ฟักทอง บวบ น้ำเต้า มะระ ถั่วฝักยาว ถั่วแขก และถั่วอื่น ๆ

– ผักต่าง ๆ เหล่านี้มีเมล็ดค่อนข้างใหญ่ งอกเร็ว เช่นผักประเภทเลื้อยถ้าจะปลูกให้ได้ผลดีและดูแลรักษาง่ายควรทำค้าง
วิธีการปลูก หยอดเมล็ดโดยหยอดในแปลงปลูก หรือภาชนะปลูกหลุมละ 3 – 5 เมล็ด
– เมื่อเมล็ดงอกมีใบจริง 3 – 5 ใบ หลังจากนั้นถอนแยกให้เหลือเฉพาะต้นที่แข็งแรง หลุมละ 2 ต้น
– ใส่ปุ๋ยยูเรียหลังเมล็ดงอก 2 อาทิตย์ เมื่อเริ่มออกดอกใช้ปุ๋ยสูตร 15-15-15 หรือ 12-24-12
– ให้นำสม่ำเสมอ คอยดูแลกำจัดวัชพืช และแมลงต่าง ๆ
– เริ่มเก็บเกี่ยวได้เมื่ออายุประมาณ 40 – 60 วัน หลังหยอดเมล็ด

วิธีการขยายพันธุ์พืชผักสวนครัว 4 วิธี

บทความนี้ มีผู้อ่านทั้งหมด 33,630 คน

การขยายพันธุ์พืชผักสวนครัวนั้นโดยทั่วไปมี 4 วิธี

 1. การเพาะเมล็ด หมายถึง การขยายพันธุ์พืชโดยการนำเมล็ดพันธุ์ที่ผ่านการคัดเลือก แล้วมาปลูกไว้ในพื้นที่ที่เตรียมไว้    ได้แก่
1) การหว่านเมล็ดลงในแปลงปลูก เช่น ผักกาดหัว ผักคะน้า ผักบุ้ง ผักชี เป็นต้น
2) การเพาะเมล็ดลงในถุงหรือกระถางก่อนนำไปปลูกในแปลง เช่น มะเขือเทศ พริกหยวก มะเขือเปราะ เป็นต้น
3) การหยอดเมล็ดลงในหลุม เช่น บวบ มะระ ข้าวโพด ถั่วต่างๆ เป็นต้น
2. การแบ่งและแยกส่วนต่างๆ ของพืช หมายถึง การนำเอาส่วนที่เป็นหัว หน่ออ่อน หรือต้นอ่อนของพืชมาปลูก ซึ่งผักสวนครัวที่เหมาะแก่การขยายพันธุ์วิธีนี้ เช่น กระเทียม หอม กระชาย ขิง ข่า เป็นต้น
3. การตอน หมายถึง การทำให้กิ่งของพืชออกรากขึ้นมาในขณะที่กิ่งยังติดกับต้นเดิม และเมื่อกิ่งมีรากมากและแข็งแรงดีก็จะตัดมาปลูกเป็นพืชต้นใหม่ ผักสวนครัวที่เหมาะต่อการขยายพันธุ์วิธีนี้ เช่น มะกรูด มะนาว
4. การปักชำ หมายถึง การใช้ส่วนต่างๆ ของพืช ปักชำลงไปในที่ที่เตรียมไว้ ซึ่งส่วนของพืชเหล่านั้นก็จะเจริญงอกงามต่อไป ผักสวนครัวที่เหมาะต่อการขยายพันธุ์วิธีนี้ เช่น ชะอม ชะพลู สะระแหน่ เป็นต้น

เกร็ดความรู้ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการปลูกพืชผักสวนครัวแต่ละชนิด

บทความนี้ มีผู้อ่านทั้งหมด 4,049 คน

การปลูกพืชผักสวนครัวแต่ละชนิดตามช่วงเดือน

เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนเมษายน

– ผักชี หอม ผักบุ้งจีน ผักกาดหัว ถั่วฝักยาว แตงกวา มะระ ผักกาดเขียวปลี ผักกวางตุ้ง ผักกาดขาว

เดือนพฤษภาคม – เดือนกรกฎาคม

– ผักคะน้า กุยช่าย บวบเหลี่ยม ข้าวโพดหวาน หอมแดง

เดือนสิงหาคม – เดือนตุลาคม(ปลายฝน)

– ผักชีลาว ผักโขม กุยช่าย ผักกาดขาว ผักกาดหอม พริก มะเขือเปราะ มะเขือยาว

ปลูกได้ทั้งปี

– ผักสวนครัวต่างๆ เช่น ขิง ข่า ตะไคร้ โหระพา แมงลัก ฯลฯ

Page 3 of 4:« 1 2 3 4 »