Wikiidentity.com-พืชผักสวนครัว
การปลูกพืชผักสวนครัว,สวนเกษตรพอเพียง,พืชผักสวนครัว,การปลูกพืช,การปลูกผัก,,การเกษตรพอเพียง,การปลูกพืชผักสวนครัว,ปลูกผักในบ้าน,ปลูกผักในกระถาง

ความหมายและประโยชน์ของพืชผักสวนครัว

บทความนี้ มีผู้อ่านทั้งหมด 117,447 คน

พืชผักสวนครัว      หมายถึง      พืชที่ใช้ส่วนต่างๆ เป็นอาหาร เช่น ลำต้น ใบ ดอก ผล และหัว พืชผักสวนครัวสามารถปลูกไว้ในบริเวณบ้านเพื่อใช้บริโภคภายในครอบครัว ถ้าเหลือก็สามารถนำไปจำหน่ายเพื่อเป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัว ซึ่งสามารถแบ่งตามลักษณะการนำมาประกอบอาหารได้ 4 ประเภท  ดังนี้
1.  ใช้ผลเป็นอาหาร  เช่น  แตงกวา  มะเขือเทศ  พริกหวาน
2.  ใช้ใบและลำต้นเป็นอาหาร  เช่น  ผักกาดขาว  ตำลึง  ผักคะน้า  สะระแหน่
3.  ใช้ดอกเป็นอาหาร  เช่น  กะปล่ำดอก  ดอกแค  บร็อคโคลี่
4.  ใช้หัวหรือรากที่อยู่ใต้ดินเป็นอาหาร  เช่น  หอมหัวใหญ่  แครอต  กระเทียม  ขิง
พืชผักสวนครัวเป็นแหล่งรวมสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เกลือแร่ และวิตามิน การบริโภค

ประโยชน์ของพืชผักสวนครัว

1. …..click here to read more

แนวทางในการเลือกชนิดของผักสวนครัวมาปลูกในบ้าน

บทความนี้ มีผู้อ่านทั้งหมด 6,031 คน
แนวทางในการเลือกชนิดของผักสวนครัวมาปลูกในบ้าน

แนวทางในการเลือกชนิดของผักสวนครัวมาปลูกในบ้าน

การจะปลูกผักที่บ้าน เราก็ควรศึกษาข้อมูลกันนิดหน่อย ว่าจะปลูกอะไรดี…..
อย่าปลูกสุ่มสี่สุ่มห้า เดี๋ยวจะเหนื่อยแล้วยังไม่ได้ประโยชน์อีก

แนวทางในการเลือกชนิดของผักสวนครัวมาปลูกในบ้าน

…..click here to read more

Page 4 of 4:« First« 1 2 3 4